באילו מקרים מוגשת בקשה לצו קיום צוואה הדדית?

באילו מקרים מוגשת בקשה לצו קיום צוואה הדדית?

על-פי חוק הירושה הנהוג בארץ, רשאים בני זוג לכתוב צוואות אשר מסתמכות זו על זו. במקרה זה הן נקראות "צוואות הדדיות". כשאחד מבני הזוג הולך לעולמו ומגיעה העת לממש את הצוואה ישנם מספר דגשים חשובים שכדאי להיות מודעים אליהם.

למה כדאי לכתוב צוואה הדדית?

קיומה של צוואה הדדית מאפשר לבני זוג לדאוג האחד לשנייה וגם לשמור על האינטרסים של מי מהם שיישאר בחיים לאחר מותו של הראשון או הראשונה.

כך לדוגמה יכולים בני זוג לקבוע בצוואה הדדית שלאחר מות הראשון מביניהם כל הרכוש יעבור לשני או לשנייה, ורק לאחר ששניהם ילכו לעולמם יעבור כל הרכוש לילדים. בדרך זו יכולים ההורים להבטיח את עתידם ולמנוע מצב שבו למשל הילדים מבקשים למכור את הדירה כשאחד ההורים עדיין בחיים.

כיצד מוגשת בקשה לצו קיום צוואה הדדית?

בקשה לצו קיום צוואה הדדית מוגשת לרשם לענייני ירושות. במקרים שבהם אין ברשות מבקש הצו את הצוואה המקורית אלא רק העתק יש להגיש את אותה בקשה לצו קיום צוואה הדדית באופן ידני. כמו כן נדרשת הגשת בקשה להוכחת צוואה שאינה במקור.

במקרים שבהם כבר התקבל צו קיום צוואה הדדית עבור אחד משני בני הזוג ועכשיו נדרש קיום הצוואה השנייה, אפשר להגיש את הבקשה באופן מקוון אם ברשותכם הצוואה המקורית אשר לא הופקדה אצל רשם הירושות. במקרים שבהם יש רק העתק, הבקשה תוגש באופן ידני.

האם ניתן לבטל צוואה הדדית?

באופן עקרוני קשה יותר לבצע ביטול של צוואה הדדית בהשוואה לצוואה רגילה. אם שני בני הזוג עדיין בחיים, המצב פשוט יותר ולמעשה רשאי כל אחד מבני הזוג להודיע בכתב לשני או לשנייה כי הוא החליט לבטל את הצוואה שלו – ואז באופן אוטומטי בטלה גם הצוואה השנייה.

לאחר הגשת בקשה לצו קיום צוואה הדדית ומימושה, רק אם בן או בת הזוג שנותרו בחיים יסכימו לוותר על חלקם בעיזבון ניתן יהיה לבטל את הצוואה ההדדית (ואם הוא כבר קיבל חלק מהירושה, עליו להחזיר את כל מה שקיבל על-מנת שהצוואה תבוטל).