על מי ייפול עול המשכנתא בין צדדים נצים במהלך הגרושים ולאחריו?

על מי ייפול עול המשכנתא בין צדדים נצים במהלך הגרושים ולאחריו?

בחודש יולי האחרון לקחו שמונת אלפים איש נוספים משכנתא. ההחזר המומלץ הוא לא יותר מעשרים וחמישה אחוזים, ובמתיחה עד שלושים מהכנסתם החודשית, אולם כמעט כמחצית מהם יישאו בהחזר חודשי גבוה מארבעים אחוז מהסך הכולל של הכנסתם החודשית, כיחידים או כשותפים. מה דין המשכנתא ותשלומיה, במקרה בו בני הזוג מחליטים כי נפרדות דרכיהם?

ניקח לדוגמא זוג שהתגורר בדירה במרכז הארץ, בת ים למשל, בדירה שההחזר החודשי בה עלה עם הנשים לכדי כשבעת אלפים שקלים. מתוך חשש שמא ירוקנו זה לזה את החשבון המשותף, נתנו בני הזוג במקביל הוראה לבנק לכבד רק בקשות משותפות בחתימה משותפת. הוראות הקבע הוקפאו כולן, ובכללן גם המשכנתא.

הצד שלו

הגבר חשש שמבלי תשלומי המשכנתא יאבדו בני הזוג את זכותם על הדירה, והבנק ימכור את הדירה במחיר נמוך ממחיר השוק, ובכך יפסידו שני הצדדים. לפיכך פנה לגרושתו לעתיד בהצעה לחתום על הוראה משותפת שתאפשר להמשיך ולהזרים את תשלומי המשכנתא מתוך החשבון המשותף באופן שוטף וקבוע, עד לסיום המשא ומתן על חוזה הגרושין, או למכירתה של הדירה. בלב טענתו מגולמת ההנחה שהדירה משותפת, שניהם נהנו ממנה בצורה שווה, שניהם נהנו מהשבחתה באמצעות הוראת הקבע לתשלום המשכנתא, ושניהם ייפגעו בצורה שווה מאובדן הנכס ומירידת ערכו במכירה מהירה דרך הבנק. לאור השוויון המלא בהבטים אלו, מניח הגבר שנטל המשך התשלומים צריך להמשיך ולהיות שווה על שני הצדדים עד השגת הכרעה בענין.

הצד שלה

אישתו וגרושתו לעתיד עשויה לטעון כי עליו לשאת בתשלום המשכנתא לבדו, או לפחות בחלק הגדול משלה ובכל מקרה גדול מהמחצית, בטענה כי החלופה היחידה – לפחות עד ההסדר ולעתים גם אחריו – היא שהוא יהא האחראי הבלעדי למימון שכירת דירה נפרדת לה ולילדיהם. מהם השיקולים העומדים בפני בית המשפט בבואו להכריע בסוגיה?

שיקולים מרכזיים בפני בית המשפט

ראשית יקבע בית המשפט האם מלכתחילה מחויב האב בתשלומי מזונות. מבלעדי קביעה לחיובו לשלם מזונות, לא ניתן יהיה בכל מקרה לחייבו לשאת בעול תשלום מעבר למחצית מעלות המשכנתא החודשית. במקרה כזה בו לאישה אין זכאות למזונות מבעלה היות והיא משתכרת יפה למחייתה, יחושב חלקו בתשלום המשכנתא על בסיס שלושים אחוז התחלתיים לילד ראשון, ארבעים עבור שני ילדים, ועוד- עד חמישים אחוזים.

שנית – יבדוק בית המשפט את היחס בין עלות המשכנתא הנוכחית, לבין גובה דמי השכירות אותם היה נדרש לשלם הבעל לו היתה האישה על ילדיהם עוברים לגור בשכירות בדירה אחרת. על פניו עקרונית הגבר לא אמור לשאת בהפרש, אם אמנם קים כזה. למשל, אם דירה מקבילה בבת ים או אפילו אותה דירה עשויה לעלות בשכירות ריאלית כחמשת אלפים שקלים, את הפרש האלפיים אמורה להשלים האישה.

עוד יבחן בית המשפט את הפער בין הכנסות בני הזוג, והמרחק בין הכנסות כל אחד מהם לבין גובה ההחזר. לאחר הבדיקה ינסה בית המשפט למצוא נוסחת איזון שתמנע לחץ כלכלי גבוה מדי ובלתי הוגן על אחד הצדדים, ומאידך לא תעודד את אחד מהצדדים לשאוף להותיר את המצב על כנו ולסכל או לעכב הגעה להסדר ואת מכירת הדירה למשל. פתרון אפשרי לסיטואציה עשוי להיות למשל בהשתת סכום מוסכם או אף כולו על הגבר – בהנחה כאמור שהוסכם גם עליו, וקיזוזו המלא מתוך רווח האישה לטובת הגבר לאחר מכירתה של הדירה.

במידה ואתם מעוניינים להרחיב את הידע בעזרת קורס ייעוץ משכנתאות תוכלו לבצע זאת במגוון ערים בארץ ולקבל החלטות חכמות יותר בעתיד.

כתוב/כתבי תגובה